پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همکاری صنایع دفاعی در صنعت خودرو

لزوم دعوت به همکاری صنایع دفاعی در حوزه خودرو
به گفته عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، ما باید از صنایع خودکفایی سپاه، قرارگاه سازندگی و صنایع دفاعی سپاه در صنعت خودرو استفاده ...
۳ تیر ۱۳۹۹