پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همکاری پارس خودرو و رنو

کسب عنوان سبز کیفیت از رنو توسط پارس خودرو
شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازی سایپا در ممیزی دوره سه ماهه رنو، موفق به کسب عنوان سبز در همپوشانی و انطباق نتایج کیفی با تیم رنو مرکزی ...
۳۰ آذر ۱۳۹۵