پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هونگکی

لیموزین ها خودروهایی برای نراندن
لیموزین ها خودروهایی هستند که نه برای راندن بلکه برایی سواری گرفتن ساخته شده اند. یعنی لذت اصلی در لیموزین ها را کسی خواهد برد که روی ...
۱۵ فروردین ۱۴۰۳