پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پژوهشگاه صنعت نفت

ترکیبات گوگرد عامل اصلی تعیین کیفیت بنزین
به گفته رییس پژوهشگاه صنعت نفت، تمام پروژه‌هایی که به‌ نوعی منجر به حذف گوگرد می‌شود از جمله مهم‌ترین پروژه‌هایی است که به افزایش ...
۷ مهر ۱۳۹۸