پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشرفته

بررسی سیستم های به کار رفته در خودرو های متصل به شبکه های اینترنتی
 Connected cars به خودرو هایی گفته می شود که توانایی دسترسی به اینترنت را دارند. این خودروها می توانند دسترسی به اینترنت را با سرنشینان و خودرو ...
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷