پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چابهار

 همراه اول دیتای استان سیستان و بلوچستان را رایگان کرد
همراه اول از رایگان شدن دیتای سیستان و بلوچستان به مدت ۴٨ ساعت خبر داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای ...
۲۳ دی ۱۳۹۸