پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چارچرخ

اپلیکیشن چارچرخ ، تعریفی جدید از امدادرسانی ارائه می دهد
این روزها در حوزه امداد رسانی به خودروها هر کس ساز خود را می زند، از پیدایش شرکت های امدادرسان متفرقه و رشد قارچ گونه آنها گرفته تا ...
۴ خرداد ۱۳۹۸