پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چراغ چک خودرو

چرا چراغ چک خودرو روشن می شود؟
گاهی روشن شدن چراغ چک خودرو می‌تواند به معنای یادآوری برای برخی سرویس‌های دوره‌ای در خودرو باشد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو برای ...
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
کدام یک از ایرادهای فنی چراغ چک خودرو را روشن می کند؟
با روشن شدن چراغ چک خودرو، راننده ها نگران می شود. البته شاید دلیل روشن شدن این چراغ حیاتی در خودرو آنچنان هم خطرناک و نگران کننده نباشد، ...
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰