پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چروکی کرالر

بلندقامت های موپار جیپ در نمایشگاه فرانکفورت
کمپانی جیپ از سه شاسی بلند (  چروکی کرالر، رنگید تریل‌هاوک و رنگلر روبیکون سان‌رایزر ) که هریک ارتقای متفاوتی داشتند در نمایشگاه ...
۲۸ شهریور ۱۳۹۴