پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چشرکت های هواپیمایی

تخلف شرکت های هواپیمایی زیر ذره بین مجلس
 منصور مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش غیر منطقی نرخ بلیت هواپیما در ماه های اخیر، گفت: متاسفانه نرخ بلیت هواپیما ...
۶ شهریور ۱۳۹۷