پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چهارمین دوره نمایشگاه خودرو

استقبال گسترده خودروسازان، روز بازدید خبرنگاران را به تقویم نمایشگاه افزود
مدیر برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه خودرو تهران گفت: با توجه به استقبال گسترده خودروسازان، روز ویژه اصحاب رسانه (Press Day) در تقویم برگزاری ...
۹ بهمن ۱۴۰۰