پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارت اشتراک امداد خودرو ایران

عرضه کارت اشتراک امداد خودرو ایران با تخفیف نوروزی 30درصدی
کارت اشتراک عادی، امداد خودرو ایران علاوه بر دفاتر بازاریابی و امدادگران این شرکت، در 30 مرکز استقبال نوروزی نیز عرضه خواهد شد. به گزارش ...
۲۴ اسفند ۱۳۹۶