پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناسی خودرو کلاسیک

کارشناسی ۱۶ دستگاه خودرو برای دریافت پلاک تاریخی در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
کارشناسان کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی ۱۶ دستگاه خودرو را به منظور دریافت پلاک تاریخی بررسی کردند. به گزارش پایگاه ...
۵ شهریور ۱۴۰۱