پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کرمان موتور ایگل

رویداد فرصت های نوآوری کرمان موتور و‌ علم و صنعت برگزار شد +‌نمایش خودروهای جدید
اولین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور با مشارکت دانشگاه علم و صنعت امروز برگزار ...
۱۴ آبان ۱۴۰۲