پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمپین نخریدن خودرو

خودروسازان از جهت ساخت و تکنولوژی مشکل دارند
کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی خودروسازان در روزهای اخیر است که قرار است با بسته های پیشنهادی دولت حل شود اما یک عضو کمیسیون اقتصادی ...
۱۰ آبان ۱۳۹۴