پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمک مردمی

آغاز کمک های شرکت مدیران خودرو به آسیب دیدگان سیل اخیر
شرکت مدیران خودرو در ادامه ارسال کمک های خود به مناطق سیل زده روز شنبه از استان لرستان کمک های خود را به دست مردم آسیب دیده این مناطق ...
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸