پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمک های آموزشی مدیران خودرو

کمک های آموزشی شرکت مدیران خودرو به دانش آموزان محروم
شرکت مدیران خودرو در راستای مسئولیت اجتماعی خود 200 عدد تبلت را به عنوان کمک آموزشی به کودکان محروم شهرستان اهدا کرد. به گزارش پایگاه خبری ...
۴ بهمن ۱۳۹۹