پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیته فنی

دوپینگ در رالی مشهد
حاشیه ای پیرامون نتیجه گزارش رالی مشهد راند سوم رالی قهرماني كشور در مشهد با قهرمانی کاپیتان تیم گردش نما تمام شد، خودروها تقريباً در يك ...
۲۸ آبان ۱۳۹۵