پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه

لزوم کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمومی کشور
به گفته ی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میانگین سن ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از 15 سال است که باید این عدد کاهش پیدا کند. به گزارش پایگاه ...
۲ تیر ۱۳۹۸