پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کم کردن جریمه راهنمایی رانندگی

نحوه اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی چگونه است؟
اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی به موجب ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امکان پذیر است. نحوه شکایت از جریمه خلافی خودرو به این ...
۱۳ آبان ۱۴۰۲