پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنترل و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی

روزانه 6 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه می کند
به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، روزانه حدود 6 هزار راننده جهت بررسی معاینه فنی خودروهای خود به مراکز معاینه فنی ...
۲۲ تیر ۱۳۹۹
7 میلیون خودرو هنوز به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده اند
به گفته مدیرعامل سازمان اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور؛ با توجه به اینکه روزانه حدود 45 هزار خودرو برای دریافت معاینه فنی به مراکز مراجعه ...
۹ آذر ۱۳۹۸
برخورد جدی ستاد معاینه فنی خودرو با مراکز متخاطی
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی مراکز معاینه فنی به شدت با مراکز متخاطی برخورد می شود. به ...
۲۵ تیر ۱۳۹۸