پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنوانسيون شيكاگو

خلبانان تا چه سنی مجاز به پرواز هستند؟
سخنگو سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به رعايت قانون ممنوعيت بكارگيری بازنشستگان در صورت رسيدن خلبانان به سن۶۵ سالگی، اجازه پرواز ...
۱۱ مهر ۱۳۹۷