پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گرند تور

پایان تلخ برای تاپ گیر؟!
بی بی سی اعلام کرده که فعلأ خبری از ادامه فیلبرداری تاپ گیر نیست. دلیل تعلیق در فیلمبرداری نیز تصادف شدید یکی از مجریان این برنامه به نام ...
۸ فروردین ۱۴۰۲