پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه WLC

پارکور ، هماهنگی عصب و عضله
هنر جا به جايي با بيشترين سرعت و کمترين زمان… گزارش و نوشته : پدرام حقيقي عکس : کيارش زارع رفيع – علي مالکي به نقل از مجله تخت گاز شايد ...
۱۸ دی ۱۳۹۴