پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گشت زنی تاکسیرانی و پلیس راهور

راه اندازی گشت‌های مشترک تاکسیرانی با پلیس راهور
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از راه اندازی گشت‌های مشترک تاکسیرانی با پلیس راهور جهت نظارت بر استفاده شهروندان از ماسک در تاکسی‌ها ...
۶ آبان ۱۳۹۹