پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گیربکس قطار

تعمیر گیربکس قطارهای رجا را یک شرکت آلمانی انجام می دهد
مدیرعامل شرکت ریلی رجا بیان کرد: برای تعمیر گیربکس قطارهای تندرو پردیس، با یک شرکت آلمانی قرارداد همکاری امضا کرده ایم. به گزارش پایگاه ...
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹