پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آب و هوا

کیفیت هوا تهران قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست رسیده در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در جایگاه عدد 68 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. به گزارش پایگاه خبری ...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
وضعیت آب و هوا تهران/ کیفیت هوا پایتخت قابل قبول است
طبق گزارشات به دست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 52 قرار گرفته و کیفیت هوا پایتخت قابل قبول است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو ...
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
هوای پایتخت پاک است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 35 قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی ...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸
هوای تهران برای گروه حساس ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوای تهران در جایگاه عدد 141 قرار گرفته و هوا پایتخت برای گروه حساس جامعه ناسالم است. به گزارش پایگاه ...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 93 قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حاضر بر روی عدد ...
۸ اسفند ۱۳۹۸
وضعیت هوا تهران قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 79 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به گشاخص کیفیت هوا در حال ...
۵ اسفند ۱۳۹۸
آخرین وضعیت هوای تهران
براساس اطلاعات ثبت شده، شاخص کیفیت هوای تهران در جایگاه عدد 97 اییستاده است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان ...
۴ اسفند ۱۳۹۸
هوای تهران سالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی ...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده هم اکنون شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 59 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال ...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
عامل سقوط هلی کوپتر کوبی برایانت همچنان نامشخص
براساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، علت سقوط هلی کوپتر کوبی برابانت احتمالا تغییرات آب و هوایی و تصمیمات خلبان هلی کوپتر بوده ...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸