دولت از شرکت های خصوصی و اشتغالزا همچون کروز حمایت کند

نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس خواستار حمایت دولت از بخش های خصوصی اشتغالزا مانند کروز شد.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو

عناوین مهم:
نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس در حاشیه بازدید از کروز:
1. حمایت از مجموعه هایی مانند کروز که در ایجاد اشتغال نقشی موثر را ایفا کرده اند باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
2. در کروز نظم و انضباط حرف اول را می زند.
3. از حضور بالغ بر 12هزار نفر نیروی مستعد کار در قطعه سازی کروز خرسندم.
4. به عنوان نمایندگان ملت از تمام ظرفیت های لازم برای حل مشکلات قطعه سازی و خودرو استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم تالش و رضوان شهر در مجلس شورای اسلامی از سایت شماره 2 شرکت کروز، فعالیت‌ها و خطوط تولید و مراکز طراحی و تولید دستگاه‌های صنعتی این بنگاه اقتصادی بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که با توضیحات مدیران بخش‌های مختلف همراه بود، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش و رضوان شهر و سایر همراهان، با نحوه فعالیت‌ها و مدیریت بهره وری و نظارت بر کیفیت در این شرکت آشنا شدند.

محمدیاری در حاشیه بازدید از قطعه سازی کروز گفت: امروز قطعه سازی کروز را از دو منظر برجسته مشاهده کردم، ابتدا اینکه در کروز نظم و انضباط حرف اول را می زند و کمتر جایی را دیدم با این میزان نظم و دقت مدیریت شود.

اشتغالزایی در کروز نکته دومی بود که عضو کمیسیون اجتماعی به آن اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در بخش اشتغال موفق نیست، از این رو باید از مجموعه های موفق مثل کروز حمایت کند تا موضوع اشتغال تا حدودی ساماندهی شود.

نماینده مردم تالش و رضوان شهر با ابراز خرسندی از حضور بالغ بر 12هزار نفر نیروی مستعد کار در مجموعه های متفاوت قطعه سازی کروز بیان کرد: با توجه به اینکه در کمیسیون اجتماعی هستیم به همکاران خودم نتیجه این بازدید را منعکس خواهم کرد تا سایر نمایندگان نیز به صورت میدانی از این شرکت قطعه سازی بازدید کنند.

وی در خصوص حمایت نمایندگان ملت از صنعت قطعه سازی و خودرو خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به خودرو، حمایت از این صنعت و نیز قطعه سازی در اولویت برای نمایندگان مجلس قرار دارد و از تمام ظرفیت های لازم برای حل مشکلات قطعه سازی و خودرو استفاده خواهیم کرد.

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!