مدیریت توانمند کروز علیرغم وجود همه فشارها و تنگناها موفق عمل کرده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بخش های خصوصی بر خلاف دولتی جهش تولید محقق شده است و کروزنمونه ای از این مجموعه ها است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از بازدید از خطوط تولید ومرکز تحقیقات و نوآوری گروه قطعه سازی کروز گفت: اصولگرایان ترین افراد در کشور ما تولیدگران هستند چرا که بر اصول انسانی،توجه به جوانان و ارتزاق مردم پایبند هستند. مدیریت توانمند کروز علیرغم وجود همه فشارها و تنگناها و مطالبات معوق موفق عمل کرده وسبب اشتغالزایی برای 12هزار نفر شده است؛ تنها راه نجات کشور از همه بن بست ها، توجه ویژه به این مجموعه ها است.

منتخب مردم شهر بابک در مجلس یازدهم با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی اظهار داشت: درفعالیت های دولتی، پیشرفتی ایجاد نمی شود و حمایت از بخش خصوصی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری یک امر ضرورت است. سلیقه برخی افراد در حوزه اجرایی و گاها نظارتی، سبب آسیب به بخش خصوصی شده و برای کشور مضر است.

رضا حسینی قطب آبادی تصریح کرد: در بخش های خصوصی جهش تولید محقق شده و کروز نمونه ای از این مجموعه ها است. برایگذر از مشکلات کشور، باید از مجموعه های بزرگ قطعه سازی و خودروسازی حمایت شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر استفاده از دانش و توانمندی های داخلی خاطرنشان کرد: اکنون کروزتوانایی تامین 90 درصد از قطعات الکترونیک مورد نیاز خودرو را دارد. در مرکز تحقیق و نوآوری نیز جوانان و متخصصان توانمند بامدیریت صحیح، دور زدن تحریم ها و مطابق با دانش روز دنیا نیاز صنعت خودروسازی را ابداع می کنند و تامین نیاز داخل و برندسازیجدید را انجام می دهند که با ادامه همین رویه، آینده درخشانی پیش روی کشور می باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت شدید کمیسیون صنایع با واردات خودروی خارجی به دلیل ضربه به تولید داخل وبی انگیزه کردن سرمایه گذاران و متخصصان کشور گفت: این بدان معنا نیست که نباید رقابت باشد بلکه اعتقاد داریم نخست باید باحمایت از بخش داخلی آن را تقویت کنیم. مجلس از یک قانون تبعیت می کند و آن تاکید مقام معظم رهبری بر رفع موانع و جهش تولیداست که با واردات محقق نمی شود.

وی ادامه داد: جهش تولید به معنای کپی برداری از نمونه خارجی نیست و طبق راهبرد تعیین شده، با استفاده از توان و دانش بومی ومنابع طبیعی، باالقوه ها را به بالفعل تبدیل کنیم و بالفعل ها را جهش دهیم و در کمیسیون صنایع به دنبال آن هستیم.

انتهای پیام/

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!