فناوری جدید کولر مرسدس بنز

اولین کمپانی است که خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای دی اکسید کربن را تولید خواهد کرد ، خودروساز آلمانی مرسدس ، می باشد. سیستم تهویه مطبوع دی اکسید کربن از عملکرد بهتری نسبت به سیستم های معمولی برخوردار بوده و دوستدار محیط زیست هستند. تغییر در سیستم های جدید به دلیل قوانین EU هستند که از سال 2017 میلادی به حالت اجرا در می آیند.

کارشناسان مرسدس بنز، این تکنولوژی جدید را برای تمای مدل هایش بررسی کرده است ، که طبق نتایج به دست آمده این سیستم باید به شیوه ای در خودروها اجرا شود تا ترکیب هوا یا سرد کننده را در صورت تصادف بتوان از اجزای موتور پر حرارت و داغ جدا کرد.

فناوری جدید کولر مرسدس بنز

تعمیرگاه تخصصی خودروهای آلمانی

گزارش خودرو

در صورت بروز تصادف یا هر گونه فشاری ، سیستم های CO2 از عملکردی ده برابر بهتر از سیستم تهویه هوای معمولی با گاز R134a برخوردارند. سیستم های جدید نیاز به طراحی و اجزایی دارند که بتواند فشار اضافی را به خوبی تحت کنترل درآورده و مدیریت کند.

مرسدس بنز مدعی شده، اولین کمپانی خواهد بود که محصولاتش مجهز به این سیستم جدید هستند. مدل های S و E-Class جزو اولین محصولاتی هستند که به چنین تکنولوژی و سیستمی تجهیز شده اند.

ایساکو KTL تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو

جک کرمان موتور

نظر شما !!