چگونگی تعیین تکلیف خودرویی که مالک آن فوت کرده است

به گفته نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، وراث برای انتقال مالکیت باید به شورای حل اختلاف برای انحصار وراثت مراجعه کنند و اموال در آنجا تقسیممی شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه انتقال خودرو با برگ سبز گفت: در انتقال خودرو مردممی توانند با برگ سبز اقدام کنند و می توانند برای این اقدام به دفتر خانه و یا پلیس راهور مراجعه کنند و هیچ یک مشکلی ندارد و هر دومعتبر است.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: کسی نگفته که دفترخانه ها بسته شود ولی کسی هم نگفته که پلیس راهور نباید این کاررا انجام دهد. اگر بحث فوتی ودر بحث انتقال خودرو مطرح شود مثل سایر کالاها خودرو هم جزو اموال منقول است و همانند سایراموال متوفی انحصار وراثت می شود.

این نماینده مجلس افزود: وراث برای انتقال مالکیت باید به شورای حل اختلاف برای انحصار وراثت مراجعه کنند و اموال در آنجا تقسیممی شود.

نوروزی در ادامه بیان کرد: جای هیچ نگرانی برای مردم برای انتقال سند متوفی وجود ندارد. هیچ وقت نباید انتقال خودرو از راهور بستهشود و کار را بر مردم سخت کرد؛بلکه برای مردم باید شرایط آسانی ایجاد کرد

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس  در پایان خاطر نشان کرد: برگ سبز خودرو، سند کالای منقول محسوب می شود و در صورت فوتمالک خودرو، نیازی به مراجعه به دفترخانه ها نیست.

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!