سرمایه در گردش قطعه سازان به خاطر خودروسازان از بین رفته است

در حال حاضر تهیه مواد اولیه برای قطعه سازان به صورت نقدی صورت می گیرد و در بخش خارجی نیز به دلیل مشکلات تحریم می بایست از روش های مختلف با پرداخت نقدی و حتی پیش پرداخت خرید انجام شود و مواد اولیه داخلی نیز به همین روش برابر با قیمت های بالای جهانی تهیه می شود.

به گزارش پایگاه خبری حوان خودرو

علی یوسفی مدیر فروش گروه قطعه سازی کروز با اشاره به اینکه در خرید های بین المللی کاملا به دلیل تحریم دست بسته حرکت می کنیم و هزینه های بیشتر برای تامین می پردازیم گفت: بحران کرونا در دنیا و تاثیر بر تولید مواد اولیه و کمبود جهانی تراشه های الکترونیکی نیز مزید بر علت شده است.

مدیر فروش گروه قطعه سازی کروز با اشاره به بدهی 7800 میلیارد تومانی خودروسازان به این قطعه ساز گفت: با توجه به مشکلات خودروسازان در فروش و الزام به فروش با ضرر خودرو هر روز بدهی آنها به قطعه سازان افزایش پیدا می کند و روش هایی مانند خرید دین که از سوی از خودروسازان به دلیل عدم نقدینگی برای قطعه سازان استفاده می کنند نیز با نزدیکی به پایان سال از سوی بانک ها پذیرفته نمی شود.

یوسفی با اشاره به اینکه ایران خودرو حدود 3800 میلیارد تومان و سایپا نیز 4000 میلیارد تومان بدهی به گروه کروز دارند، اظهار کرد: بیشتر پرداخت ها از روش خرید دین در پرداخت بدهی استفاده شده است که بعد از معرفی خرید دین به بانک ها مشکل در اخذ این اعتبارات خود نیز یک موضوع سخت دیگر است که دامن گیر شرکت های قطعه ساز شده است.

یوسفی با تاکید بر اینکه به دلیل نداشتن نقدینگی نمی توانیم در بورس کالا به تهیه مواد اولیه اقدام کنیم، گفت: زمانی در کشور مشکلی برای تولید ایجاد می شود و خودروساز کمبود نقدینگی دارد از سوی تولید کنندگان مواد اولیه که به قیمت فوب خلیج فارس مواد اولیه می فروشند هیچ مساعدتی صورت نمی گیرد و ما محکوم به تهیه نقدی مواد اولیه داخلی هستیم.

انتهای پیام/

جایزه بین المللی کارآفرین برتر برق و الکترونیک به حمید کشاورز تعلق گرفت

نمایانگر همت و تلاش مدیران این مجموعه در ابعاد مختلف است

نگاه به بخش خصوصی عزتمدانه نیست

تلاش شرکت کروز در تولید قطعات پیشرفته کاملا نمود داشته است

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!