اجرای استاندارد خدمات پس از فروش اجباری نیست؟

براساس اعلام معاون وزیر صمت، اجرای استاندارد « خودرو – شیوه ارائه خدمات پس از فروش » اجباری نیست.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در نامه ای خطاب به معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران آورده است:

اساس نوشتاری استاندارد ” خودرو – شیوه ارائه خدمات پس از فروش” بر مبنای ارزیابی توصیفی کیفیت خدمات بوده و به نوعی تمام شاخص های کمی و کیفی تعریف شده در آن بر پایه رده بندی و رتبه بندی واحدهای ارائه دهنده خدمات نگارش شده است که نمی تواند به عنوان یک استاندارد اجباری مبنای رد و یا پذیرش در سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد.

در ادامه اصل این نامه را با یکدیگر مرور می کنیم:

انتهای پیام/

ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!