ايساكو چگونه روي سكوي اول خدمات پس از فروش رفته است؟

پس از كسب رتبه اول ايساكو در خدمات پس از فروش، طي نشست خبري اقدام هاي ايساكو تشريح شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري جوان خودرو؛

سلاجقه مديرعامل ايساكو در اين نشست گفت: در وهله اول بيان خوش را مقدمه اي بر ارتباط با مشتريان قرار داديم و اطمينان داديم كه تا انتهاي حل مشكل همراه آنها هستيم. شركت ها از سوي نهادهاي نظارتي، استاندارد و وزارت صمت ارزيابي مي شوند. امتياز اخذ شده توسط گروه صنعتي ايران خودرو با سخت گيري فراوان به دست آمده است.

لزوم جهش و ارتقاي كيفي خدمات پس از فروش، مبتني بر فرمايشات مقام معظم رهبري، جهاد تبيين و بازديد وزير محترم صمت قطعيت پيدا كرده است.

شاخص هاي تكريم مشتري (رضايت از نحوه رفتار و گفتار) ، سرعت خدمات (رضايت از تامين به موقع قطعه زمان تعمير خودرو)، كيفيت تعميرات، از سرفصل هاي برنامه هاي بهبود كيفي خدمات پس از فروش در ايساكو است.

شاخص هاي رضايت پرسنل نمايندگي ها نيز با جديت دنبال مي شود. ارتقاي آموزش نيروهاي متخصص و بهره وري ظرفيت شبكه نمايندگي ها از اهداف امسال ايساكو است.

مدت زمان تعمير گارانتي از شاخص هاي مهم است. قبلا ميانگين ١.٨ روز براي هر مشتري زمان مي برده و حالا به ١.٥ روز رسيده ايم و پيش بيني مي شود اين عدد تا آخر سال به ١ روز برسد.

تعداد خودروهاي برگشتي يا CV2 در حال حاضر ٢.٣ درصد است كه تقريبا به درصد تحولي خود رسيده است.

الزامات كسب رتبه اول ، امتياز كل ٨٥، نتيجه عملكرد ٨٠ و امتياز ضريب خدمت ٧٥ بوده كه ايساكو موفق به كسب آنها شده است.

مقايسه امتيازهاي ايساكو با ميانگين صنعت در تصوير زير مشخص است:

جدول رتبه بندي خدمات پي از فروش شركت هاي عرضه كننده خودرو (داراي بيش از ١٠ نمايندگي مجاز) در سال ١٤٠٠ به شرح زير است:

يكي ديگر از اهداف امسال، افزايش رضايتمندي مشتريان از طريق راه هاي ارتباطي با مديران ايساكو است، امكان ارتباط با شخص مديرعامل ايساكو نيز براي پايش بيشتر اين موضوع، فراهم شده كه شخصا مشكلات بررسي و رسيدگي خواهد شد.

درحال تکمیل…

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!