روزی که رکورد شتاب خودرو در ایران جا به جا شد / تست درایو فونیکس FX

FX شناخته می‌شود، طی دو روز حضور در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو 

یکی از خدمات حائز اهمیت در راستای جلب نظر و رضایت مشتریان، امکانرانندگی با خودرویی است که نسبت به خرید آن تمایل دارند بهخصوص درمقطعی که خودرو هنوز به تولید انبوه نرسیده است. در همین راستا برندفونیکس که از بدو ظهور خود، فاکتور «تجربه مشتری» را در رأس اهدافخود میبیند، نسبت به برگزاری برنامههای تستدرایو خودرو اقدام میکند.

محصول آتی این برند که با نام FX شناخته میشود نیز در روزهای ابتدایآبان طی دو روز در اختیار علاقهمندان قرار گرفت و توانست از فشار سنگینتستهای مختلف با سربلندی بیرون بیاید. روز نخست این برنامه به اصحابرسانه اختصاص داشت و خبرنگاران صنعت خودرو در این مجموعه ورزشیحضور یافتند.

حضور راننده فرمول2 در کنار برند فونیکس

از نکات برجسته در روز نخست تستدرایو میتوان به حضور کوروشمحمدخانی راننده حرفهای فرمول2 اشاره کرد که مدتیست با برند فونیکسهمکاری میکند. محمدخانی که عنوانهای مختلفی را در کارنامه حرفهای خودمیبیند، در برنامه تستدرایو افایکس ضمن اجرای حرکات نمایشی، عملکرداین خودرو در شرایط تحت فشار را به رخ کشید. وی همچنین به تشریحجزئیات افایکس و برخی ابعاد کمتر شناخته شده از آن پرداخت.

افایکس و شکستن رکورد شتاب

نکته قابل توجه درباره روز اول تستدرایو اینکه عمده خبرنگاران در مورد دوپارامتر FX اتفاق نظر داشتند. اول، شتاب حیرتانگیز خودرو و دیگریعملکرد به موقع سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP)

آنچه در رکوردهای به ثبت رسیده از جانب اصحاب رسانه مشهود است، عددی زیر 8 ثانیه را برای شتاب FX نشان میدهد که پیش از آن توسطهیچیک از خودروهای مونتاژ ایران سابقه نداشته است. پیش از این، خودروهایی نظیر پژو 2008، سیتروئن Cماکسیما اتوماتیک و MG 360Tبهعنوان خودروهای پیشتاز در این زمینه شناخته میشدند که FX همه آنهارا پشت سر گذاشت.

نکته دیگر هم که از اهمیت بسیاری در رانندگی برخوردار است به هندلینگخودرو مربوط میشود از فرمان دیکات نرم و دقیق، تا عملکرد سیستمکنترل پایداری. بنا به اذعان کارشناسان در مورد FX، سامانه کنترل پایدارییا ESP، ضمن دخالت بهموقع ESP در مدار که در کنار سیستم تعلیق عقب بهحفظ تعادل خودرو در پیچهای تند و با سرعت بالا کمک میکرد، خروج بهموقعESP از مدار هم به خودرو امکان حرکت میداد و مانع هیجان رانندگینمیشد. هندلینگ این خودرو بهعنوان یک کراساور تکدیفرانسیل، فوقالعادهارزیابی شده که حتی نسبت به بسیاری از سدانهای این کلاس قیمتی همبرتری دارد.

کیفیت ترمزها، صدای ناچیز در کابین و دید عالی آینههای جانبی از دیگرنکاتی بود که کارشناسان در مورد آن اتفاق نظر داشتند.

خاص و چشمگیر، مثل FX

روز دوم از برنامه تستدرایو FX که به مشتریان اختصاص داشت نیز بااستقبال قابل توجهی همراه شد. مدرن، اسپرت، جوانپسند وکلیدواژههاییاز این دست، اولین عباراتی بود که مشتریان در مواجهه با طراحی اینخودرو، یا بعد از تست آن در قالب بیان دیدگاه خود به زبان میآوردند. جلوپنجره الماسی بدون قاب، یکپارچه و همرنگ با بدنه، فرم کوپه سقف وچراغهای به هم پیوسته عقب، زبانی جدید از طراحی موسوم به «هنر درحرکت» (Art In Motion) را به تصویر میکشد که گواهی بر شهامتفونیکس برای ارائه ترند روز دنیا در بازار ایران است.

فونیکس کوشید تا ضمن امکان رانندگی با خودرو، پذیرایی از مهمانان وتقدیم هدایایی به ایشان، تجربه شیرینتری را رقم بزند. ایجاد فضایی براینقاشی کودکان و همچنین امکان تجربه رانندگی با FX از طریق شبیهسازیدر سیستم واقعیت مجازی (VRاز دیگر خدماتی بود که در روز دومتستدرایو به مهمانان اختصاص یافت.

اف ایکس و رقبا

محصول آتی فونیکس، به واسطه شتاب فوقالعاده و بهرهمندی از آپشنهایرفاهی و ایمنی، همچنین مجهز بودن به مجموعه کاملی از رادارهای همیارراننده (ADASیکهتاز میدان رقابت است. با این حال، طراحی ظاهریخاص و فضای ارگونومیک کابین، عملکرد فنی مناسب بر پایه موتور ساختAVL اتریش و گیربکسی محصول کمپانی گتراک، در کنار شرایط فروش وخدمات پس از فروش فونیکس، شکی برای خریداران باقی نخواهد گذاشت.

انتهای پیام/

لاماری ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!