بازدید مدیرعامل منطقه تجاری صنعتی ارس از گروه صنعتی آمیکو

مجیدکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از امکانات گسترده آمیکو در مجتمع تولیدی واقع در منطقه آزاد ارس و دفتر مرکزی تهران بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

مجید کیانی در بازدید روز چهارشنبه 4 آبان 1401 از مجتمع تولیدی گروه صنعتی آمیکو وامکانات تجهیزات و خطوط تولید آن در نشستی با اسماعیل مدیر کارخانه و عضو هیئت مدیره آمیکو اظهار کرد: در راستای فراهم کردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر صنایع خودرویی، افزایش تولیدات گروه صنعتی آمیکو و راهکارهای افزایش تولید و اشتغالزایی، بدنبال اجرای طرح ساب زون خودرویی در منطقه آزاد ارس هستیم.
.
در بازدید دوم که روز شنبه 7 آبان 1401 از دفتر مرکزی واقع در تهران و خودروهای جدید و طرحهای آینده به عمل آمد طی نشستی که با رئیس و اعضا هیت مدیره، مدیرعامل و مدیران آمیکو برگزار شد به طرح مشکلات موجود بر سرراه تولید هرچه بیشتر واستفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی گروه صنعتی آمیکو پرداخته شد و راهکارهای رفع موانع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/

لاماری ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!