وارداتی ها هم در بورس کالا عرضه می شوند؟

وزیر صمت تصریح کرد: به واسطه عدم واردات خودرو در سال های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشیده شده که از رانت احتمالی جلوگیری شود، گفت: به واسطه عدم واردات خودرو در سال های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی افزود: وزارت صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشیده است، نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کالا که قیمت ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملا از بین خواهد رفت.

فاطمی امین با تاکید این نکته که یکی از دو اصل اساسی در رهایی از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها در بورس کالاست ادامه داد: تجربه گذشته نشان می دهد تمامی کالاهایی که در بورس کالا عرضه شده اند از وضعیت مطلوب تری برخوردارند، برای مثال می توان فولاد یا سیمان را در این حوزه نام برد.

وی تصریح کرد: عرضه در بورس کالا چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی ها فضای کاملا شفاف بورس و کشف نرخ ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می کند که بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: همچنین در بورس کالا می توان از ابزارهایی استفاده کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال در حوزه مس یا فولاد مشاهده کردیم که با استفاده از ابزارهای بورس در کوتاه ترین زمان، التهاب بازار را رفع کردیم.

به گفته فاطمی امین، بورس کالا هم به لحاظ شفافیت برای خریداران و فروشندگان و هم از نظر تولید داده برای حاکمیت و هم به دلیل ابزارهایی که در آن وجود دارد، برای بازار موثر است.

انتهای پیام/ منیع: کالاخبر

نظر شما !!