جدیدترین قیمت لاستیک در بازار

طبق قیمت های موجود، لاستیک گل اورانوس یزد تایر سایز 185.65.14 با قیمت ۹۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، جدیدترین قیمت لاستیک خودرو در بازار تایر خودرو به شرح زیر است:
قیمت لاستیک ایران تایر:
سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۱۶۵.۶۵.۱۳ گل آدرینا ۵۵۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ گل سارینا ۶۵۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ گل کارنا ۷۲۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ گل رونیکا ۸۵۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ گل رونیکا ۹۵۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ گل کارنا ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویرتایر:  
سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۱۶۵.۶۵.۱۳ گل KB12 ۵۶۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۷۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۹۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۹۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.17 گل KB66 ۱,۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد:
سایز لاستیک جزئیات قیمت (تومان)
۱۶۵.۶۵.۱۳ گل ونوس ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۹۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۸۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۱,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل نپتون ۱،۴۰۰،۰۰۰
قیمت لاستیک بارز: 
سایز لاستیک جزئیات قیمت (تومان)
۱۶۵.۶۵.۱۳ گل P648 ۶۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۹۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۸۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ گل P624 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل S630 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ۱,۵۵۰,۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ گل S673 ۱,۶۰۰,۰۰۰
انتهای پیام/
نظر شما !!