چرا جاي چهارچرخ متحرك ها در محصولات چيني خالي است؟


به گزارش پايگاه خبري جوان خودرو؛

سالهاست كه ذائقه خريداران خودرو به سمت خودروهاي شاسي بلند سوق پيدا كرده. خودروهايي با ارتفاع بلندتر و امكانات بيشتر كه كمو بيش فرصت زدن به دل كوه و جنگل يا لااقل يك خاك بازي مختصر در اختيار سرنشينان خود قرار مي دهد.

چيني ها هم از اين قافله عقب نمانده اند و طي سالهاي اخير كمر همت بسته اند تا شهرها را از كراس اوورها يا SUV هاي متنوع پركنند. اما نكته مهمي كه طي همين مدت به چشم مي آمد، خلاء جدي يك آيتم ضروري در تمام خودروهاي چيني بازار بود، آن هم سيستمدو ديفرانسيل است. در واقع تمام خودروهاي چيني موجود در بازار با آن همه آپشن رنگارنگ، همگي تك ديفرانسيل بودند و شايد چندانمناسب سفرهاي آفرود و به ويژه مسيرهاي سخت بياباني نبودند. خودروهاي تك ديفرانسيل شايد زيبا و پرقدرت باشند اما آن حسخودروي شاسي بلند واقعي و بي محدوديت را به راننده القا نمي كنند!

به نظر مي رسد اگر چيني ها هم به فكر توليد و عرضه نسخه هاي دو ديفرانسيل يا چهارچرخ متحرك AWD باشند، باز هم مي توانندطيف وسيعي از علاقه مندان اين نوع خودروها را جذب خود كنند. مخصوصاالان كه تب كمپينگ و سفرهاي طبيعت گردي بالا گرفته و بهنوعي تبديل به يك لايف استايل براي جوانان شده، بسياري از مردم مي توانند يه جاي خريد خودروهاي دوديفرانسيل كاركرده خارجي،سراغ دو ديفرانسيل هاي چيني صفر كيلومتر با آپشن هاي كاملتر بيايند.


سيستم AWD به روزتر از 4WD است. به اين معنا كه همواره چه در جاده و چه شرايط آفرود، دائما هر چهار چرخ خودرو متحرك است. اما اين مدل هوشمند است، چرا كه با تشخيص نوع سطح جاده مي تواند درصد توزيع نيرو به چرخ ها را تنظيم كند. اين سيستم برايخودروهاي شهري مناسب تر هستند.

دو ديفرانسيل

نظر شما !!