افزايش سرمايه هزار و 176 درصدي شركت کمک فنر ايندامين

مدیـرعامل شـرکت ایندامین گفت: با تایید هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا افزايش سرمايه هزار و 176 درصدي شركت ايندامين محقق می شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو 

نادر نـوری گفت: به پیشنهاد هیئت مـدیره شركت ايندامين در خصـوص افـزایش سـرمایه این شرکت از محل تجـدید ارزیـابی دارایـی های ثابـت مشهود (زمین) به منظـور اصلاح ساختـار مالی از مبلغ 320857 میلیـون ریال به مبلغ 4092587 ميليون ریال بر اساس کارشناسی صورت پذیـرفتـه در هيئـت مديـره سـايپا،با رشد هزار و 176 درصدی به تصـویب رسیـد و مقـرر شـد بلافاصـله مقــدمات بـرگـزاري “مجمع فوق العاده” جهت تصويب سهامداران شرکت ایندامین فراهم شود.

مدیرعامل ایندامین افزود: مسيـر رشد اين شركت با راه اندازي كارخانه دوم و “دو برابر نمـودن ظـرفيت توليد” هموارتر شده است، همچنيـن فضـاي ورود به بـازارهاي جديد از جمـله حضـور مـوثر در فـروش قطعـات Am و توليد كمك فنرهاي خودروهاي جديد ایجاد شده است.

نوری تاکید کرد: در هفته گذشته با دستیـابی به تولید روزانه بالای 10 هزار کمک فنر توانستیم رکورد تولید بزنیم. همچنین در تولید هفتگی نیز با تولید 59 هزار و 307 کمک فنر به بالاترین سطح تولید هفتگی از سال 96 تاکنون دست یافتیم.

او افزود: در حال حاضر تولیدروزانه شرکت ایندامین نسبـت به ابتدای سال جاری رشد 250 درصدی را تجـربه کرده و امیـدواریم به زودی به هدف تولید روزانه 13 هزار کمک فنر دست یابیم.

انتهای پیام/

نظر شما !!