جدیدترین قیمت موتورسیکلت در بازار

طبق معاملات صورت گرفته در بازار ، موتورسیکلت یاماها ان مکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ با قیمت 190 میلیون تومان به فروش می رسد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت موتورسیکلت های نیرو موتور و بنلی در بازار موتورسیکلت به شرح زیر است:

قیمت محصولات نیرو موتور: 

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
یاماها Aerox 155 ABS سال ۱۴۰۱ ۲۲۲.۸۰۰.۰۰۰
یاماها ام تی ۲۵ ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰
یاماها ان مکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۱۶۳.۷۰۰.۰۰۰
یاماها کیوبیکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۱۵۴.۸۰۰.۰۰۰
یاماها کیوبیکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها R25 ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰
یاماها aerox 155 ۲۰۶.۱۰۰.۰۰۰
یاماها تریل WR155 ۲۵۱.۷۰۰.۰۰۰
یاماها MX King ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰
یاماها Star HLX ۹۲.۳۰۰.۰۰۰
Yamaha XSR 155 ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR200 ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NA180 ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy J200 ۱۲۱.۳۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SF180 ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NH180 ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy FX150 ۱۳۱.۴۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 (KLS) ۷۵.۸۰۰.۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۱۱.۳۰۰.۰۰۰
تریل GY 200 ۹۱.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy X125 ۸۷,۲۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۷۱.۸۰۰.۰۰۰
اسکوتر Daichi CR 150 ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 ۵۷,۱۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۵۴.۴۰۰.۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۵۲.۲۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۵۲.۲۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت ویگو ۱۲۵.۸۰۰.۰۰۰

قیمت محصولات محصولات بنلی: 

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۳۵ سال ۱۳۹۹ ۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۵۱,۶۵۲,۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۳۵,۸۵۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سیتی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰

انتهای پیام/

نظر شما !!