ارتقا کیفیت خودرو براساس ضوابط اروپا

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان براساس ضوابط جدید اتحادیه اروپا برای ارتقا کیفیت خودرو برنامه‌ریزی کرده تا با مشارکت خودروسازان سطح و تعداد استانداردها برای بهبود کیفیت خودرو ارتقا یابد.

پیروزبخت ضمن بیان اینکه تحریم‌ها در برخی موارد مانع ارتقای کیفیت خودرو شد، افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به اینکه اتحادیه اروپا ضوابط خود را تغییر داده در حال بررسی ضوابط جدید خودرو در این اتحادیه است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: اکنون که خودروسازان مشغول مذاکره با شرکت‌ها اروپایی هستند بهترین فرصت برای در اختیار داشتن ضوابط جدید اتحادیه اروپا و پیاده کردن آنهاست. پیروزبخت درخصوص استانداردهای خودرو در کشور نیز گفت: سازمان ملی استاندارد برای خودرو 52 شاخص دارد که اگر خودرویی آنها را داشته باشد گواهی استاندارد دریافت می‌کند، همچنین سه گواهی دیگر نیز باید توسط سازمان محیط‌زیست برای هر خودرو اعلام شود.

وی اشاره کرد: اگر خودرویی این 55 گواهی را داشته باشد توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست کشور استاندارد بودن آن به وزارت صنعت، معدت و تجارت اعلام می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد از تجار و تولیدکننده‌ها تقاضا کرد قبل از تولید محصول و ارائه خدمات یا وارد کردن کالا از استانداردهای اجباری آن اطلاع داشته باشند تا در زمان ورود یا عرضه محصول و خدمت دچار مشکل نشوند.

منبع: ایرنا

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!