پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

امداد خودرو اصفهان

خرابی ECU در خودرو

ایسیو یا یونیت کنترل الکترونیکی، مغز متفکر خودرو است. کنترل و هماهنگی موتور از جمله مدیریت تزریق سوخت ، تنظیم زمان جرقه‌زنی ، کنترل دور موتور ، کنترل دمای موتور ، کنترل سایر سیستم‌های الکترونیکی از جمله سیستم تهویه مطبوع ، کیسه‌های هوا ، ترمز ضد قفل ، سیستم کنترل پایداری ، تشخیص عیوب ، ذخیره کدهای خطا تنها بخشی از وظایف اصلی ECU است.

فاطمه علی اصغری
پنجشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛

سایت امداد خودرو اصفهان به برررسی خرابی ECU در خودرو پرداخته ما نیز در ادامه به بررسی انواع ایسیو و علائم خرابی آن خواهیم پرداخت.

برای مدیریت تزریق سوخت ، ECU با دریافت اطلاعات از سنسورها، میزان و زمان تزریق سوخت به هر سیلندر را به طور دقیق تنظیم می‌کند. همچنین ECU زمان جرقه‌زنی شمع‌ها را برای احتراق بهینه تنظیم می‌کند. ECU با تنظیم دریچه گاز و سیستم جرقه‌زنی، دور موتور را در حالت ایده‌آل نگه می‌دارد وبا فعال کردن فن خنک‌کننده و واترپمپ، دمای موتور را در محدوده مجاز نگه می‌دارد.

ECU با بررسی اطلاعات سنسورها و عملکرد سیستم‌ها، عیوب احتمالی را تشخیص می‌دهد. کدهای خطا را در حافظه خود ذخیره می‌کند تا توسط مکانیک با دستگاه دیاگ خوانده شوند و می‌تواند توسط دستگاه دیاگ تنظیم و برنامه‌ریزی شود.

انواع ایسیو 

ایسیو موتور 

 این نوع ECU وظایف مربوط به کنترل موتور را بر عهده دارد.ایسیو موتور یا یونیت کنترل موتور (ECU) یک کامپیوتر است که عملکرد موتور را در یک وسیله نقلیه کنترل می کند. این یک جزء حیاتی از سیستم مدیریت موتور (EMS) است. ایسیو معمولاً در محفظه موتور قرار دارد و به تعدادی سنسور و محرک متصل است. سنسورها اطلاعاتی در مورد عملکرد موتور به ECU ارائه می دهند و محرک ها برای تنظیم عملکرد موتور بر اساس این اطلاعات استفاده می شوند. ایسیو یک جزء پیچیده است که نقش مهمی در عملکرد صحیح موتور دارد. اگرECU خراب شود، می تواند باعث مشکلات مختلفی از جمله رانندگی خشن، از دست دادن توان و روشن شدن چراغ چک موتور شود.

ایسیو مقدار هوا و سوختی را که به موتور تزریق می شود تنظیم می کند تا اطمینان حاصل شود که موتور به درستی کار می کند. ایسیو زمان جرقه زنی شمع ها را تنظیم می کند تا اطمینان حاصل شود که مخلوط هوا و سوخت در زمان مناسب مشتعل می شود. ایسیو دور موتور را با تنظیم دریچه گاز تنظیم می کند. ایسیو انتشار گازهای گلخانه ای را با کنترل مخلوط هوا و سوخت و زمان جرقه زنی کاهش می دهد. ایسیو دائماً عملکرد موتور را کنترل می کند و در صورت بروز مشکل، کد عیب را روشن می کند.

ایسیو گیربکس 

این نوع ECU وظایف مربوط به کنترل گیربکس اتوماتیک را بر عهده دارد. ایسیو گیربکس یا ماژول کنترل گیربکس (TCM) یک کامپیوتر است که عملکرد گیربکس اتوماتیک را در یک وسیله نقلیه کنترل می کند. این یک جزء حیاتی از سیستم انتقال قدرت است که وظایف مختلفی از جمله انتخاب دنده TCM (دنده مناسب را برای شرایط رانندگی فعلی انتخاب می کند( ، کنترل تعویض دنده TCM (تعویض دنده را به صورت صاف و کارآمد انجام می دهد) ، محافظت از گیربکس) TCM از گیربکس در برابر آسیب محافظت می کند.) و تشخیص عیب) TCM دائماً عملکرد گیربکس را کنترل می کند و در صورت بروز مشکل، کد عیب را روشن می کند) را بر عهده دارد. TCM معمولاً در داخل گیربکس یا در نزدیکی آن قرار دارد و به تعدادی سنسور و محرک متصل است. سنسورها اطلاعاتی در مورد عملکرد گیربکس به TCM ارائه می دهند و محرک ها برای تنظیم عملکرد گیربکس بر اساس این اطلاعات استفاده می شوند.TCMیک جزء پیچیده است که نقش مهمی در عملکرد صحیح گیربکس دارد. اگر TCM خراب شود، می تواند باعث مشکلات مختلفی از جمله تعویض دنده نامنظم، تاخیر در تعویض دنده و روشن شدن چراغ چک موتور شود.

ایسیو سیستم‌های ایمنی 

این نوع ایسیو وظایف مربوط به کنترل سیستم‌های ایمنی مانند کیسه‌های هوا و ABS را بر عهده دارد.

ایسیو سیستم‌های ایمنی یا یونیت کنترل ایربگ (ACU) یک کامپیوتر است که عملکرد سیستم‌های ایمنی را در یک وسیله نقلیه کنترل می‌کند. این یک جزء حیاتی از سیستم ایمنی خودرو است که وظایف مختلفی از جمله تشخیص تصادف ) از سنسورها برای تشخیص تصادف استفاده می‌کند) ، فعال کردن ایربگ‌ها(در صورت بروز تصادف، ایربگ‌ها را فعال می‌کند) ، تنظیم کمربند ایمنی) کمربندهای ایمنی را در صورت بروز تصادف پیش‌کشنده می‌کند) ، ثبت اطلاعات تصادف) اطلاعات مربوط به تصادف را برای تجزیه و تحلیل ثبت می‌کند)

ایسیو معمولاً در زیر داشبورد یا در کنسول وسط قرار دارد و به تعدادی سنسور و محرک متصل است. سنسورها اطلاعاتی در مورد محیط اطراف خودرو به یونیت کنترل ایربگ ارائه می‌دهند و محرک‌ها برای فعال کردن سیستم‌های ایمنی بر اساس این اطلاعات استفاده می‌شوند.

یونیت کنترل ایربگ یک جزء پیچیده است که نقش مهمی در عملکرد صحیح سیستم‌های ایمنی دارد. اگر یونیت کنترل ایربگخراب شود، می‌تواند باعث مشکلات مختلفی از جمله عدم فعال شدن ایربگ‌ها، عدم پیش‌کشنده شدن کمربندهای ایمنی و روشن شدن چراغ چک موتور شود.

ایسیو سیستم‌های ایمنی باید به طور منظم توسط یک مکانیک ماهر بررسی و سرویس شوند. در صورت بروز تصادف، ایسیو سیستم‌های ایمنی باید توسط یک متخصص تعمیر شود. خرابی ایسیو سیستم‌های ایمنی می‌تواند خطرناک باشد و باید فوراً تعمیر شود. ایمنی خودرو موضوعی بسیار مهم است.

ایسیو  بدنه 

 این نوع ایسیو وظایف مربوط به کنترل سیستم‌های برقی بدنه مانند چراغ‌ها، قفل‌ها و شیشه‌ها را بر عهده دارد. ایسیو بدنه یا یونیت کنترل بدنه (BCM) یک کامپیوتر است که عملکرد سیستم‌های الکتریکی بدنه را در یک وسیله نقلیه کنترل می‌کند. این یک جزء حیاتی از سیستم برق خودرو است که وظایف مختلفی از جمله کنترل قفل‌ها ، کنترل چراغ‌ها ،کنترل شیشه‌ها ، کنترل سانروف: کنترل آینه‌ها ،کنترل سیستم صوتی و تشخیص عیب را بر عهده دارد.

یونیت کنترل بدنه معمولاً در زیر داشبورد یا در کنسول وسط قرار دارد و به تعدادی سنسور و محرک متصل است. سنسورها اطلاعاتی در مورد محیط اطراف خودرو به یونیت کنترل بدنه ارائه می‌دهند و محرک‌ها برای فعال کردن سیستم‌های الکتریکی بدنه بر اساس این اطلاعات استفاده می‌شوند.

ایسیو بدنه باید به طور منظم توسط یک مکانیک ماهر بررسی و سرویس شوند. در صورت بروز مشکل در سیستم‌های الکتریکی بدنه، ایسیو بدنه باید توسط یک متخصص تعمیر شود. خرابی ایسیو بدنه می‌تواند باعث مشکلات مختلفی از جمله عدم کارکرد قفل‌ها، چراغ‌ها، شیشه‌ها و سانروف شود. ایسیو بدنه نقش مهمی در عملکرد صحیح سیستم‌های الکتریکی بدنه و راحتی سرنشینان خودرو ایفا می‌کند.

امداد خودرو اصفهان

علائم خرابی ایسیو

روشن شدن چراغ چک موتور: این یکی از علائم مشترک خرابیایسیو است. وقتی ECU دچار مشکل می شود، چراغ چک موتور روشن می شود تا به راننده اطلاع دهد که خطایی در سیستم الکترونیکی خودرو وجود دارد.

کاهش عملکرد موتور: اگر ایسیو دچار خرابی شود، ممکن است عملکرد موتور کاهش یابد و خودرو نتواند به طور صحیح شتاب بگیرد یا سرعت بالا برود.

مصرف سوخت بیش از حد: خرابی ECU ممکن است منجر به مصرف سوخت بیش از حد توسط خودرو شود.

عملکرد نامنظم موتور: در صورت خرابی ایسیو ، ممکن است موتور به طور نامنظم کار کند و لرزش های غیر عادی داشته باشد.

عدم پاسخگویی سیستم های الکترونیکی: در صورت خرابیECU، سیستم های الکترونیکی دیگری مانند سیستم ترمز ضد قفل (ABS) یا سیستم کنترل استحکام (ESP) نیز ممکن است به درستی کار نکنند یا به درستی پاسخ ندهند.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی