جریمه 200 هزار تومانی برای گردش به چپ یا راست در تقاطع‌های چراغدار

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری جریمه گردش به چپ یا راست در تقاطع‌های چراغدار برابر جریمه رد کردن چراغ قرمز یعنی 200 هزارتومان است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ “داوود قاسمیان” در ادامه اظهارداشت: گردش به راست یا چپ در تقاطع ها ممنوع است مگر اینکه رمپ راست گرد و چپ گرد (رمپ جداگانه برای گردش به راست یا چپ) گذاشته شود یا با تابلوهایی اعلام شده باشد که گردش به راست یا چپ آزاد است.”

براساس گزارش سایت پلیس، به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری، جریمه گردش به چپ یا راست در تقاطع های دارای چراغ راهنمایی برابر جریمه رد کردن چراغ قرمز یعنی 200 هزارتومان است.

برخورد پلیس با بارگیری نامتعارف موتورسیکلت ها

ترفندهای جیمزباندی برای ورود غیرقانونی به محدوده طرح ترافیک

آخرین تغییرات نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک

هرروز 47 نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!