معافیت مقطعی برخی مواد اولیه وارداتی برای قطعه سازان

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور با ابراز امیدواری به توسعه صنعت قطعه سازی کشور به واسطه انجام جوینت ونچر، افزایش ناگهانی تعرفه واردات را مشکل بزرگ قطعه سازان دانست و از تلاش هایی برای معافیت مقطعی برخی مواد اولیه وارداتی برای قطعه سازان گفت.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری ثابت ارزی و ریالی در صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت : تا زمانی که مطالبات قطعه سازان پرداخت نشود و بانک ها دستی گشوده نداشته باشند و جوینت ونچرهای محکمی در این صنعت ایجاد نشود نمی توان امیدی به سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی داشت.

احمد رضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : بی شک سرمایه مورد نیاز را می توان از محل دریافت مطالبات معوق ، تسهیلات بانکی ، فاینانس ها و جوینت ونچرهای خارجی نیز تامین نمود.

وی با اشاره به بهبود جریان تشکیل جوینت ونچرها خارجی در صنعت قطعه سازی تصریح کرد : خوشبختانه در این زمینه تلاش خوبی توسط قطعه سازان صورت گرفته و انتظار می رود در آینده شاهد تشکیل جوینت ونچرهای بیشتری در صنعت قطعه سازی باشیم.

وی با اشاره به تاثیر این جونت ونچرها در اوضاع قطعه سازان گفت : امید است آنچه که پیش بینی می شود در نتیجه تشکیل این جوینت ونچرها در صنعت قطعه سازی کشور حاصل شود.

وی در ادامه از اختصاص معافیت مقطعی خرید برخی مواد اولیه وارداتی به قطعه سازان خبر داد و گفت : افزایش یکباره تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه سازی تبدیل به مشکلی برای قطعه سازان شده است.

وی گفت : به جهت قوانین جدید به خصوص در بخش افزایش تعرفه مواد فولادی ، در حال کسب مجوزهای اختصاصی برای بخشی از قطعه سازان هستیم تا با تعرفه های قابل قبول مواد اولیه ای که در داخل امکان تامین ندارد را وارد نمایند.

نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور اظهار داشت تاکید کرد : البته تا قبل از این تعرفه برخی از مواد اولیه مورد نیاز در واحدهای قطعه سازی 5 درصد بود که متاسفانه هم اکنون به 20 درصد افزایش یافته است به همین جهت در حال دریافت مجوز برای برخی از قطعه سازان هستیم تا با رقم قبلی و تعرفه 5 درصد بتوانند مواد مورد نیاز را تامین و وارد کنند.

رعنایی با اشاره به تاثیر افزایش تعرفه واردات مواد اولیه بر هزینه تولید قطعه سازان ،گفت : البته به صورت مورد واحدهای قطعه سازی دارای مشکل تامین مواد اولیه  به وزارت صنعت و معدن معرفی و پس از دریافت تاییده ، معافیت مقطعی واردات را اخذ خواهند کرد.

قرارداد رنو با قطعه ساز مطرح اروپا در دست امضا

نشست مشترک قطعه سازان اسپانیایی با قطعه سازان زنجيره تامين ایران خودرو

قطعه سازان بر بال تندر/گفت و گو با عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!