تغییر زمان طرح زوج و فرد در ماه رمضان

بنا به گفته سرهنگ حسن عابدی در ماه مبارک رمضان سال 94، طرح زوج و فرد یک ساعت زودتر به پایان می رسد.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ساعت خاتمه طرح زوج و فرد در ماه مبارک رمضان از ساعت 19 به ساعت 18 تغییر یافت، افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان، ساعت پایان طرح زوج و فرد در روزهای پنج‌شنبه تا ساعت 13 خواهد بود.

وی گفت : در ماه مبارک رمضان، هیچ تغییری در ساعت ممنوعیت تردد در محدوده طرح ترافیک پایتخت پیش‌بینی نشده و زمان اتمام ممنوعیت طرح ترافیک  ساعت 17 است.

طرح جایگزین زوج و فرد براساس میزان آلودگی

جزئیات رنگ بندی طرح کنترل آلایندگی

نظر شما !!