ممنوعیت شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه خودرو سازان از استاندارد یورو چهار تبعیت می کنند، گفت: خودرو سازانی که از استاندار فوق تبعیت نکنند ممنوعیت شماره گذاری دریافت می کنند.

معصومه ابتکار با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرهای بزرگ بهبود یافته است، اظهار داشت: با فعالیت های انجام شده دولت تاکنون، شاهد کاهش آلودگی ها و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ هستیم.

وی افزود: آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیشتر به خاطر احتراق و استفاده از سوخت های فسیلی است که طی سیاست های دو سال گذشته دولت شاهد وضعیت خوبی در این حوزه هستیم.

بنزین پتروشیمی از چرخه حذف شده است

وی افزود: بنزین پتروشیمی از چرخه حذف شده است و بنزین یورو چهار به صورت تدریجی در هشت کلانشهر عرضه شده است و این عرضه در حال افزایش است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: استاندارد گازوئیل ارتقا داده شده است و از استاندارد یورو پنج تبعیت می کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: طی فعالیت دولت ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است و استانداردهای تولید خودرو در کشور افزایش یافته است.

معصومه ابتکار با بیان اینکه خودرو سازان از استاندارد یورو چهار تبعیت می کنند، اظهار داشت: خودرو سازانی که از استاندار فوق تبعیت نکنند ممنوعیت شماره گذاری از سازمان محیط زیست دریافت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی کیفیت بنزین، ادامه داد: نمونه گیری های ما از بنزین و بررسی آن از محل جایگاه عرضه بنزین انجام می شود.

اجرا طرح محدوده کم انتشار آلایندگی نزدیک است.

جزئیات رنگ بندی طرح کنترل آلایندگی

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!