خسروانی با طرح برکت ، به کمک زندانیان محکوم به دیه می شتابد

ماه رمضان ماه نزول برکات الهیست. عطوفت و مهربانی، نذرهای کوچک و بزرگ، دعوت به لقمه ای افطار، دعا برای گرفتاران و بیماران، همه و همه از خصوصیات این ماه عزیز است. اگر سری به بخش زندانیان مالی بزنید به وفور می بینید گرفتارانی را که به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی جزئی ماهها یا حتی سالها در زندان اند و خیلی از آنها انسانهای شریف و خانوده داری هستند که در تامین این مبالغ عاجزند. بسیاری از آنها چشم انتظار کمک جزئی ما هستند. و چقدر اقدام خوبیست اگر به سهم خودمان حتی اندک، کمکی به رهایی آنها کنیم.

خسروانی در این امر خیر و خداپسندانه پیش قدم شده و با راه اندازی #طرح_برکت در نظر دارد به زندانیان جرائم غیر عمد محکوم به پرداخت دیه کمک برساند. اگر در ماه رمضان اقدام به خرید خودرو از مجموعه اتو خسروانی کنید، این مجموعه بدون دریافت هزینه اضافه از شما، صرفا با بخشی از سود خود یک سهم به صندوق حمایت از زندانیان محکوم به پرداخت دیه می اندازد.
اگر قصد خرید خودرو در ماه رمضان دارید، با مراجعه به مجموعه خسروانی یک تیر و دو نشان بزنید: هم یک خرید مطمئن داشته باشید، هم در کمک به هم نوع خود مشارکت کنید.
طرح برکت خسروانی
ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!