لیموزین ماشين هاي سنگین

“لویجی کولانی” وسيله اي  را طراحي کرده است که در نگاه اول یک اتوبوس به نظرمي رسد اما این وسیله در اصل بر پایه یک کامیون ساخته شده است .این کامیون بسیار لوکس بوده و در میان ماشين هاي سنگین همانند یک لیموزین است. تمام امکانات رفاهی از تخت خواب و آشپزخانه تا حتی حمام در این کامیون جا داده شده است .

کاميون لوکس

https://www.javankhodro.ir/1753

نظر شما !!