4 برابر شدن قیمت باتری خودرو از ابتدای سال 97

برخی از مابه التفاوت نرخ ارز سوء استفاده کرده و با صادرات سرب به کشورهای همسایه و انتقال مجدد آنها به کشور سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند و متأسفانه خام فروشی سرب در بازار بسیار داغ شده است. از فروردین ماه 97 تا کنون قیمت باتری خودرو 4 برابر شده است.

تقی علی اکبری با اشاره به اینکه صادرات سرب باعث شده تا از فروردین ماه امسال تاکنون قیمت باتری خودرو 4 برابر شود، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت باتری پراید از 110 هزار تومان به 300 هزار تومان رسیده که این رقم با کسر دریافت باتری سوخته از مشتری گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان با اعلام اینکه متأسفانه خام فروشی سرب در بازار بسیار داغ شده است، افزود: برخی از مابه التفاوت نرخ ارز سوء استفاده کرده و با صادرات سرب به کشورهای همسایه و انتقال مجدد آنها به کشور سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند.

وی تصریح کرد: با بازیافت باتری های سوخته در داخل کشور نیاز چندانی به واردات سرب نداریم اما مشکل اینجاست عدم نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان سرب بازار را تا حدودی مختل کرده است.

گزارش خودرو

منبع: تسنیم

نکاتی در ارتباط با خرید باتری خودرو

تذکراتی در مورد باتری به باتری کردن خودرو

رعایت یک نکنه ایمنی در باز و بست کردن بست های باتری

کدام قطعات خودرو نیاز به تعویض نیاز دارند؟

تامین بیش از 90 درصد نیاز بازار باتری خودرو از تولیدات داخلی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

اتو خسروانی

نظر شما !!